Podatność CVE-2004-0037


Publikacja: 2004-01-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
FirstClass Desktop Client 7.1 allows remote attackers to execute arbitrary commands via hyperlinks in FirstClass RTF messages.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Opentext -> Opentext firstclass desktop client 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107340950611167&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/9370
http://www.securitytracker.com/id?1008609
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/14151

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top