Podatność CVE-2004-0162


Publikacja: 2004-10-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple content security gateway and antivirus products allow remote attackers to bypass content restrictions via MIME encapsulation that uses RFC822 comment fields, which may be interpreted as other fields by mail clients.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Paul l daniels -> Ripmime 
F-secure -> Internet gatekeeper 
Clearswift -> Mailsweeper 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=109517563513776&w=2
http://www.uniras.gov.uk/vuls/2004/380375/mime.htm
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17332

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top