Podatność CVE-2004-0215


Publikacja: 2004-08-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Outlook Express 5.5 and 6 allows attackers to cause a denial of service (application crash) via a malformed e-mail header.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Outlook express 
Avaya -> Ip600 media servers 
Avaya -> Definity one media server 
Avaya -> S8100 
Avaya -> Modular messaging message storage server 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/869640
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA04-196A.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2004/ms04-018
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/16585
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1950
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A2137
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A2657
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A3376

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top