Podatność CVE-2004-0246


Publikacja: 2004-11-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple PHP remote file inclusion vulnerabilities in (1) fonctions.lib.php, (2) derniers_commentaires.php, and (3) admin.php in Les Commentaires 2.0 allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via the rep parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Laurent adda -> Les commentaires 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107584083719763&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/9536
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15010

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top