Podatność CVE-2004-0289


Publikacja: 2004-11-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in sdbscan in SignatureDB 0.1.1 allows local users to cause a denial of service (segmentation fault) via a database file that contains a large key parameter.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Paul l daniels -> Signaturedb 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107695113832648&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/9661
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15217

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top