Podatność CVE-2004-0293


Publikacja: 2004-11-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in ShopCartCGI 2.3 allows remote attackers to retrieve arbitrary files via a .. (dot dot) in a HTTP request to (1) gotopage.cgi or (2) genindexpage.cgi.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Shopcartcgi -> Shopcartcgi 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107703602707450&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/9670
http://www.zone-h.org/en/advisories/read/id=3962/
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/14982

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top