Podatność CVE-2004-0347


Publikacja: 2004-11-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in delhomepage.cgi in NetScreen-SA 5000 Series running firmware 3.3 Patch 1 (build 4797) allows remote authenticated users to execute arbitrary script as other users via the row parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netscreen -> Netscreen-sa 5000 series 

 Referencje:
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2004-March/018120.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107826362024112&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107850564102190&w=2
http://www.kb.cert.org/vuls/id/114070
http://www.securityfocus.com/bid/9791
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15368

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top