Podatność CVE-2004-0357


Publikacja: 2004-11-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflows in SL Mail Pro 2.0.9 allow remote attackers to execute arbitrary code via (1) user.dll, (2) loadpageadmin.dll or (3) loadpageuser.dll.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Seattle lab software -> Slmail pro 

 Referencje:
http://216.26.170.92/Download/webfiles/Patches/SLMPPatch-2.0.14.pdf
http://marc.info/?l=bugtraq&m=107850432827699&w=2
http://www.nextgenss.com/advisories/slmailwm.txt
http://www.securityfocus.com/bid/9808
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15399

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top