Podatność CVE-2004-0369


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Entrust LibKmp ISAKMP library, as used by Symantec Enterprise Firewall 7.0 through 8.0, Gateway Security 5300 1.0, Gateway Security 5400 2.0, and VelociRaptor 1.5, allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted ISAKMP payload.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec -> Enterprise firewall 
Symantec -> Velociraptor 
Symantec -> Gateway security 5300 
Symantec -> Gateway security 5400 
Entrust -> Entrust libkmp isakmp library 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15669
http://xforce.iss.net/xforce/alerts/id/181
http://www.securityfocus.com/bid/11039
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/o-206.shtml
http://www.auscert.org.au/render.html?it=4339
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2004.08.26.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top