Podatność CVE-2004-0495


Publikacja: 2004-08-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple unknown vulnerabilities in Linux kernel 2.4 and 2.6 allow local users to gain privileges or access kernel memory, as found by the Sparse source code checking tool.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUSE -> Suse email server 
SUSE -> Suse linux 
SUSE -> Suse linux admin-cd for firewall 
SUSE -> Suse linux connectivity server 
SUSE -> Suse linux database server 
SUSE -> Suse linux firewall cd 
SUSE -> Suse linux office server 
SUSE -> Suse office server 
Redhat -> Enterprise linux 
Linux -> Linux kernel 
Gentoo -> Linux 
Conectiva -> Linux 
Avaya -> Intuity audix 
Avaya -> Converged communications server 
Avaya -> S8300 
Avaya -> S8500 
Avaya -> S8700 
Avaya -> Modular messaging message storage server 

 Referencje:
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000845
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000846
http://lwn.net/Articles/91155/
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200407-02.xml
http://www.mandrakesecure.net/en/advisories/advisory.php?name=MDKSA-2004:066
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2004_20_kernel.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2004-255.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2004-260.html
http://www.securityfocus.com/bid/10566
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/16449
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A10155
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A2961

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top