Podatność CVE-2004-0586


Publikacja: 2004-08-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
acpRunner ActiveX 1.2.5.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via the (1) DownLoadURL, (2) SaveFilePath, and (3) Download ActiveX methods.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Acprunner 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=108745652205176&w=2
http://www-306.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-54588
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16429

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top