Podatność CVE-2004-0645


Publikacja: 2004-08-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the wvHandleDateTimePicture function in wv library (wvWare) 0.7.4 through 0.7.6 and 1.0.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via a document with a long DateTime field.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Wvware -> Wvware 
Abisource -> Community abiword 

 Referencje:
http://www.idefense.com/application/poi/display?id=115&type=vulnerabilities
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200407-11.xml
https://bugzilla.fedora.us/show_bug.cgi?id=1906
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16660
http://www.osvdb.org/7761
http://www.mandrakesecure.net/en/advisories/advisory.php?name=MDKSA-2004:077
http://www.freebsd.org/ports/portaudit/7a5430df-d562-11d8-b479-02e0185c0b53.html
http://www.debian.org/security/2004/dsa-579
http://cpan.cybercomm.nl/pub/gentoo-portage/app-text/wv/files/wv-1.0.0-fix_overflow.patch
http://distro.conectiva.com.br/atualizacoes/?id=a&anuncio=000863

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top