Podatność CVE-2004-0800


Publikacja: 2004-08-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Format string vulnerability in CDE Mailer (dtmail) on Solaris 8 and 9 allows local users to gain privileges via format strings in the argv[0] value.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Dtmail 
SUN -> Solaris 
SUN -> Sunos 
Avaya -> Call management system server 

 Referencje:
http://www.ciac.org/ciac/bulletins/o-202.shtml
http://www.idefense.com/application/poi/display?id=132&type=vulnerabilities
http://www.kb.cert.org/vuls/id/928598
http://www.securityfocus.com/bid/11027
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/17095
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A4030

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top