Podatność CVE-2004-0969


Publikacja: 2005-02-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The groffer script in the Groff package 1.18 and later versions, as used in Trustix Secure Linux 1.5 through 2.1, and possibly other operating systems, allows local users to overwrite files via a symlink attack on temporary files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Ubuntu -> Ubuntu linux 
GNU -> Groff 
Gentoo -> Linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/11287
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200411-15.xml
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17583
http://www.trustix.org/errata/2004/0050
http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=136313
http://wwwnew.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2006:038
http://secunia.com/advisories/18764

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top