Podatność CVE-2004-1295


Publikacja: 2005-01-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The slip_down function in slip.c for the uml_net program in uml-utilities 20030903, when uml_net is installed setuid root, does not verify whether the calling user has sufficient permission to disable an interface, which allows local users to cause a denial of service (network service disabled).

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Uml-utilities -> Uml-utilities 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18562
http://tigger.uic.edu/~jlongs2/holes/uml-utilites.txt

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top