Podatność CVE-2004-1474


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Symantec Enterprise Firewall/VPN Appliances 100, 200, and 200R running firmware before 1.63 and Gateway Security 320, 360, and 360R running firmware before 622 uses a default read/write SNMP community string, which allows remote attackers to alter the firewall's configuration file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Symantec -> Firewall vpn appliance 100 
Symantec -> Firewall vpn appliance 200 
Symantec -> Firewall vpn appliance 200r 
Symantec -> Gateway security 320 
Symantec -> Gateway security 360 
Symantec -> Gateway security 360r 
Symantec -> Nexland isb soho firewall appliance 
Symantec -> Nexland pro100 firewall appliance 
Symantec -> Nexland pro400 firewall appliance 
Symantec -> Nexland pro800 firewall appliance 
Symantec -> Nexland pro800turbo firewall appliance 
Symantec -> Nexland wavebase firewall appliance 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/173910
http://www.securityfocus.com/bid/11237
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2004.09.22.html
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=109588376426070&w=2
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17471
http://www.osvdb.org/10206
http://secunia.com/advisories/12635

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top