Podatność CVE-2004-1521


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Eudora 6.2.0.14 does not issue a warning when a user forwards an e-mail message that contains base64 or quoted-printable encoded attachments, which makes it easier for remote attackers to read arbitrary files via spoofed "Converted" headers.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Qualcomm -> Eudora 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/18064
http://packetstormsecurity.nl/0411-exploits/eudora62014.txt
http://marc.theaimsgroup.com/?l=ntbugtraq&m=110053102601655&w=2
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=110037078519691&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top