Podatność CVE-2004-1572


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
AJ-Fork 167 does not restrict access to directories such as (1) data, (2) inc, (3) plugins, (4) skins, or (5) tools, which allows remote attackers to list files in those directories via a direct HTTP request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Aj-fork -> Aj-fork 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17569
http://www.securityfocus.com/bid/11301
http://securitytracker.com/id?1011484
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=109664986210763&w=2
http://echo.or.id/adv/adv07-y3dips-2004.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top