Podatność CVE-2004-1663


Publikacja: 2004-09-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Engenio/LSI Logic storage controllers, as used in products such as Storagetek D280, and IBM DS4100 (formerly FastT 100) and Brocade SilkWorm Switches, allow remote attackers to cause a denial of service (freeze and possible data corruption) via crafted TCP packets.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Storagetek -> D280 
IBM -> Ds4100 
Engenio -> Storage controller 
Brocade -> Silkworm 
Brocade -> Silkworm fiber channel switch 
Brocade -> Fabric os 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17290
http://www.securityfocus.com/bid/11108
http://secunia.com/advisories/12464
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=109435831811484&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top