Podatność CVE-2004-1788


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ASP-Nuke 1.3 and earlier places user credentials under the web document root with insufficient access control, which allows remote attackers to obtain sensitive information via a direct request to main.mdb.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Asp-nuke -> Asp-nuke 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/9355

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top