Podatność CVE-2004-2005


Publikacja: 2004-05-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Eudora for Windows 5.2.1, 6.0.3, and 6.1 allows remote attackers to execute arbitrary code via an e-mail with (1) a link to a long URL to the C drive or (2) a long attachment name.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Qualcomm -> Eudora 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/10298
http://secunia.com/advisories/11568
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16086
http://www.eudora.com/download/eudora/windows/6.1.1/RelNotes.txt
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=108395487628044&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top