Podatność CVE-2004-2091


Publikacja: 2004-02-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) 1.2 does not correctly identify systems that have been patched but remain vulnerable to exploit until the system is rebooted, possibly giving the administrator a false sense of security.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Baseline security analyzer 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/9634
http://www.securityfocus.com/archive/1/353324

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top