Podatność CVE-2004-2249


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in the "access code" in SecureEditor before 0.1.2 has unknown impact and attack vectors, possibly involving a bypass of IP address restrictions.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Goosequill -> Audienceconnect secureeditor 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17958
http://www.osvdb.org/11445
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?group_id=98629&release_id=279733
http://securitytracker.com/id?1012066

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top