Podatność CVE-2004-2252


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The firewall in Astaro Security Linux before 4.024 sends responses to SYN-FIN packets, which makes it easier for remote attackers to obtain information about the system and construct specialized attacks.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Astaro -> Security linux 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17960
http://www.astaro.org/showflat.php?Cat=&Number=51459&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1#51459
http://secunia.com/advisories/13089
http://www.osvdb.org/11407
http://securitytracker.com/id?1012065

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top