Podatność CVE-2004-2399


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Secure Computing Corporation Sidewinder G2 6.1.0.01 allows remote attackers to cause a denial of service (CPU consumption) via delayed responses to DNS queries.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Securecomputing -> Sidewinder g2 

 Referencje:
http://www.osvdb.org/6231
http://www.securecomputing.com/pdf/SW61002Rel_Notes_0512.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top