Podatność CVE-2004-2460


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in POP3 in gnubiff before 2.0.0 allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via an "infinite" Unique IDentification Listing (UIDL) list.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
GNU -> Gnubiff 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/17282
http://www.securityfocus.com/bid/11123
http://secunia.com/advisories/12445
http://www.osvdb.org/9731
http://gnubiff.sourceforge.net/changelog.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top