Podatność CVE-2004-2543


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Secure Computing Corporation Sidewinder G2 6.1.0.01 might allow remote attackers to cause a denial of service (proxy failure) via invalid traffic to the (1) T.120 or (2) RTSP proxy, or (3) invalid MIME messages to the mail filter. NOTE: this might not be a vulnerability because the embedded monitoring sub-system automatically restarts after the failure.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Securecomputing -> Sidewinder g2 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16186
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16184
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16183
http://secunia.com/advisories/11632
http://www.securecomputing.com/pdf/SW61002Rel_Notes_0512.pdf
http://www.osvdb.org/6234
http://www.osvdb.org/6233
http://www.osvdb.org/6232

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top