Podatność CVE-2004-2544


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Admin Console in Secure Computing Corporation Sidewinder G2 6.1.0.01 exports private keys when exporting firewall certificates, which might allow attackers to obtain sensitive information.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Securecomputing -> Sidewinder g2 

 Referencje:
http://www.securecomputing.com/pdf/SW61002Rel_Notes_0512.pdf
http://www.osvdb.org/6235
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/24364

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top