Podatność CVE-2004-2619


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ripMIME 1.3.2.3 and earlier allows remote attackers to bypass e-mail protection via a base64 MIME encoded attachment containing invalid characters that are not properly extracted.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Paul l daniels -> Ripmime 

 Referencje:
http://www.pldaniels.com/ripmime/CHANGELOG
http://www.securityfocus.com/bid/10848
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/16867

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top