Podatność CVE-2004-2620


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The MIMEH_read_headers function in ripMIME 1.3.1.0 does not properly handle trailing "\r" and "\n" characters in headers, which leads to a buffer underflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Paul l daniels -> Ripmime 

 Referencje:
http://www.osvdb.org/8731
http://www.pldaniels.com/ripmime/CHANGELOG

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top