Podatność CVE-2004-2650


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Spooler in Apache Foundation James 2.2.0 allows local users to cause a denial of service (memory consumption) by triggering various error conditions in the retrieve function, which prevents a lock from being released and causes a memory leak.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Apache -> James 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/15765
http://james.apache.org/changelog.html
http://issues.apache.org/jira/browse/JAMES-268

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top