Podatność CVE-2004-2759


Publikacja: 2004-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Shared Sun StorEdge QFS and SAM-QFS file systems, as used in Utilization Suite 4.0 through 4.1 and Performance Suite 4.0 through 4.1, might allow local users to read portions of deleted files by accessing data within sparse files.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Storedge qfs 
SUN -> Storedge sam-qfs 
SUN -> Storeedge performance suite 
SUN -> Storeedge utilization suite 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-101527-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-200184-1
http://www.securityfocus.com/bid/11559
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/17901

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top