Podatność CVE-2004-2763


Publikacja: 2009-06-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The default configuration of Sun ONE/iPlanet Web Server 4.1 SP1 through SP12 and 6.0 SP1 through SP5 responds to the HTTP TRACE request, which can allow remote attackers to steal information using cross-site tracing (XST) attacks in applications that are vulnerable to cross-site scripting.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Iplanet web server 
SUN -> One web server 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/867593
http://www.cgisecurity.com/whitehat-mirror/WH-WhitePaper_XST_ebook.pdf
http://archive.cert.uni-stuttgart.de/uniras/2004/02/msg00007.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top