Podatność CVE-2005-0151


Publikacja: 2005-06-13   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in the installation of Adobe License Management Service, as used in Adobe Photoshop CS, Adobe Creative Suite 1.0, and Adobe Premiere Pro 1.5, allows attackers to gain administrator privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Adobe -> Creative suite 
Adobe -> Photoshop 
Adobe -> Premiere 

 Referencje:
http://www.adobe.com/support/techdocs/331688.html
http://securitytracker.com/id?1014170
http://securitytracker.com/id?1014169
http://securitytracker.com/id?1014168

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top