Podatność CVE-2005-0206


Publikacja: 2005-04-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The patch for integer overflow vulnerabilities in Xpdf 2.0 and 3.0 (CVE-2004-0888) is incomplete for 64-bit architectures on certain Linux distributions such as Red Hat, which could leave Xpdf users exposed to the original vulnerabilities.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
XPDF -> XPDF 
Ubuntu -> Ubuntu linux 
Tetex -> Tetex 
SUSE -> Suse linux 
SGI -> Advanced linux environment 
SGI -> Propack 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Fedora core 
Redhat -> Linux 
Redhat -> Linux advanced workstation 
Redhat -> Enterprise linux 
Pdftohtml -> Pdftohtml 
Mandrakesoft -> Mandrake linux corporate server 
KDE -> Koffice 
KDE -> KPDF 
KDE -> KDE 
Gnome -> GPDF 
Gentoo -> Linux 
Easy software products -> CUPS 
Debian -> Debian linux 
Cstex -> Cstetex 
Ascii -> PTEX 

 Referencje:
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2005:041
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2005:042
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2005:043
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2005:044
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2005:052
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2005:056
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-034.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-053.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-057.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-132.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2005-213.html
http://www.securityfocus.com/bid/11501
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/17818
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A11107

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top