Podatność CVE-2005-0392


Publikacja: 2005-05-19   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ppxp does not drop root privileges before opening log files, which allows local users to execute arbitrary commands.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Debian -> PPXP 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/13681
http://www.debian.org/security/2005/dsa-725

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top