Podatność CVE-2005-0497


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ADP Elite System Max 9000 allows remote authenticated users to gain privileges by uploading a .profile that sets the ADPROOT environment variable to the root directory.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
ADP -> Elite system max 9000 

 Referencje:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=110901051420503&w=2
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/20622

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top