Podatność CVE-2005-0548


Publikacja: 2005-03-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Solaris AnswerBook2 Documentation 1.4.4 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the Search function.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Solaris answerbook2 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-77-1000230.1-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-57737-1
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111205163531628&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top