Podatność CVE-2005-0604


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
lnss.exe in GFI Languard Network Security Scanner 5.0 stores the username and password in memory in plaintext, which could allow local administrators to obtain domain administrator credentials.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GFI -> Languard network security scanner 

 Referencje:
http://www.hat-squad.com/en/000160.html
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=110961644621528&w=2

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top