Podatność CVE-2005-0625


Publikacja: 2005-02-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
reportbug 3.2 includes settings from .reportbugrc in bug reports, which exposes sensitive information such as smtpuser and smtppasswd.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Debian -> Reportbug 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/19520
http://secunia.com/advisories/14422/
https://bugzilla.ubuntu.com/show_bug.cgi?id=6717
https://bugzilla.ubuntu.com/show_bug.cgi?id=6600
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=295407
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=110972153627388&w=2

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top