Podatność CVE-2005-0644


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in McAfee Scan Engine 4320 with DAT version before 4436 allows remote attackers to execute arbitrary code via a malformed LHA file with a type 2 header file name field, a variant of CVE-2005-0643.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Antivirus engine 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/361180
http://xforce.iss.net/xforce/alerts/id/190
http://www.securityfocus.com/bid/12832
http://www.securityfocus.com/bid/10243
http://securitytracker.com/id?1013463
http://secunia.com/advisories/14628
http://images.mcafee.com/misc/McAfee_Security_Bulletin_05-march-17.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top