Podatność CVE-2005-0864


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Boa web server, as used in Samsung ADSL Modem SMDK8947v1.2 and possibly other products, allows remote attackers to read arbitrary files via a full pathname in the HTTP request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Securecomputing -> Samsung adsl modem 

 Referencje:
http://zone-h.org/en/advisories/read/id=7339/
http://www.securityfocus.com/bid/12864
http://exploitlabs.com/files/advisories/EXPL-A-2005-002-samsung-adsl.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top