Podatność CVE-2005-1232


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Sun Java System Web Proxy Server (aka Sun ONE Proxy Server) 3.6 SP6 allows remote attackers to execute arbitrary code via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Java system web proxy server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-57763-1
http://www.securityfocus.com/bid/82356

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top