Podatność CVE-2005-1720


Publikacja: 2005-06-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
AFP Server for Mac OS X 10.4.1, when using an ACL enabled volume, does not properly remove an ACL when a file is copied to a directory that does not use ACLs, which will override the POSIX file permissions for that ACL.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apple -> Afp server 

 Referencje:
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2005/Jun/msg00000.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top