Podatność CVE-2005-1804


Publikacja: 2005-05-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Net Portal Dynamic System (NPDS) 5.0 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) terme parameter in the glossaire module (glossaire.php) or (2) query parameter to links.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Net portal dynamic system -> Net portal dynamic system 

 Referencje:
http://www.npds.org/download.php?op=geninfo&did=115
http://securitytracker.com/id?1014073

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top