Podatność CVE-2005-1830


Publikacja: 2005-05-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The DbgMsg.sys driver in Compuware SoftICE DriverStudio 3.1 and 3.2 allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) via an invalid Debug Message pointer.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Compuware -> Softice driverstudio 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/15522
http://pb.specialised.info/all/adv/sice-adv.txt
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111746654827861&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top