Podatność CVE-2005-1838


Publikacja: 2005-06-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting vulnerabilities in castnewPost.asp in Liberum Help Desk 0.97.3 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) Email, (2) Title, or (3) Description fields.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Liberum -> Liberum help desk 

 Referencje:
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111773586701991&w=2
http://echo.or.id/adv/adv14-theday-2005.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top