Podatność CVE-2005-2025


Publikacja: 2005-06-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cisco VPN 3000 Concentrator before 4.1.7.F allows remote attackers to determine valid groupnames by sending an IKE Aggressive Mode packet with the groupname in the ID field, which generates a response if the groupname is valid, but does not generate a response for an invalid groupname.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Vpn 3000 concentrator 
Cisco -> Vpn 3015 concentrator 
Cisco -> Vpn 3020 concentrator 
Cisco -> Vpn 3030 concentator 
Cisco -> Vpn 3060 concentrator 
Cisco -> Vpn 3080 concentrator 
Cisco -> Vpn 3005 concentrator 
Cisco -> Vpn 3000 concentrator series software 
Cisco -> Vpn 3005 concentrator software 

 Referencje:
http://www.nta-monitor.com/news/vpn-flaws/cisco/VPN-Concentrator/index.htm
http://www.securityfocus.com/bid/13992
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/0822

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top