Podatność CVE-2005-2062


Publikacja: 2005-06-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in ActiveBuyAndSell 6.2 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the catid parameter to (1) default.asp or (2) buyersend.asp, (3) Administrator ID field in admin.asp, E-mail field in (4) advertiserstart.asp or (5) buyer.asp, or Keyword field in search.asp.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Active web softwares -> Activebuyandsell 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1096
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111963341429906&w=2
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/33183
http://www.securityfocus.com/bid/23110
http://www.milw0rm.com/exploits/3550

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top