Podatność CVE-2005-2065


Publikacja: 2005-06-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
HTTP response splitting vulnerability in language_select.asp in ASP Nuke 0.80 allows remote attackers to spoof web content and poison web caches via CRLF ("%0d%0a") sequences in the LangCode parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Asp-nuke -> Asp-nuke 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/14063
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111989223906484&w=2

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top